Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. Ett av syftena med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är att skydda registrerades grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. I GDPR finns de grundläggande reglerna för personuppgiftsbehandling. Utöver GDPR återfinns socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens nationella lagstöd för att behandla personuppgifter i huvudsak i:

  • Patientdatalagen (2008:355)
  • Patientdataförordningen (2008:360)
  • Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454)
  • Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637)
  • Brottsdatalagen (2018:1177)
  • Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218)
  • Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:219)

På den här sidan finns stöd till medarbetare gällande behandlingen av personuppgifter inom socialförvaltningens verksamheter. Du kan ta del av information, rutiner, mallar och blanketter på Insidan i länken till höger.  

På Datainspektionens eller SKL:s hemsida kan du läsa mer om GDPR och personuppgiftsbehandling. 

På Gislaveds kommuns hemsida finns information till registrerade. Exempel på registrerade är brukare, patienter, klienter och anställda.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter i de verksamheter som lyder under nämnden. Kommunens dataskyddsombud är även socialnämnens dataskyddsombud (se information på Insidan i länken till höger).

Här hittar du dokument kring behandling av personuppgifter.

Senast ändrad 2019-08-14

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken