Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av handling

Anställda, uppdragstagare och förtroendevalda ställs ofta inför frågor som gäller offentlighet och sekretess i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Sekretessen aktualiseras så snart någon vänder sig till socialförvaltningen för att få en uppgift eller för att få ta del av handlingar. Även intern och extren samverkan förutsätter kunskap om vilket utrymme som finns för ett informationsutbyte. Sekretess- och menprövningen nödvändiggör bedömningar som utgår ifrån flera olika lagbestämmelser.

På den här sidan finns rutiner och annat stödmaterial publicerat för att ge ökad kunskap om offentlighetsprincipen, sekretess- och menprövning samt vad som gäller när någon begär ut en handling eller uppgift. Rutiner och stödmaterial riktar sig till personal och chefer inom socialtjänsten. Hälso- och sjukvårdspersonal ska följa rutinerna som finns under HSL-fliken på Kvalitetsfabriken - se länkmenyn.

är hittar

Det här är två filmer om offentlighet, sekretess och utlämnande av allmän handling eller uppgift inom socialtjänsten.

Senast ändrad 2019-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken