Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för beställning av informationsmaterial

Gislaveds kommun har en mycket bred verksamhet och allt arbete som utförs med organisationen som avsändare har i grunden ett och samma syfte – att göra livet lättare för alla som bor och verkar i vår kommun. Därför är det viktigt att vi är tydliga och uppträder som en enhet i vår kommunikation med medborgare, näringsliv och andra myndigheter.

Genom att konsekvent använda vår grafiska profil tar vi vara på varje möjlighet att kommunicera kommunens identitet, samtidigt som vi stärker samhörigheten internt. Detta är en uppgift som vi alla måste hjälpas åt med. Det åligger därför alla och envar att tillämpa kommunens grafiska profil i sin egen verksamhet. Denna rutin beskriver hur du går till väga för att beställa informationsmaterial, ex broschyrer, informationskort och affischer som är framtaget i enlighet med kommunens grafiska profil.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

ORD OCH BEGREPP

Informationsmaterial

Informationsmaterial är exempelvis broschyrer, informationskort och affischer med information om verksamheten. Vanligtvis består målgruppen av allmänhet, brukare och anhöriga men kan också innefatta näringslivet och andra myndigheter.

Symbolbilder

Den bilddatabas som kommunen har avtal med. Varje bild har ett unikt id-nummer som kan anges i beställningsformuläret. Symbolbilder har adressen symbolbilder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RUTINEN

 • All beställning av informationsmaterial görs via avsett formulär på Kvalitetsfabriken. kvalitetsfabriken.gislaved.se/info
 • Mottagare av beställningen är kommunens kommunikationsfunktion som sedan lägger en order hos upphandlat tryckeri.
 • Tänk på att stämma av beställningen med ansvarig chef.
 • Aktuella texter ska vara framtagna i enlighet med kommunens skrivregler vilka finns att tillgå i dokumentet ”Skrivregler för Gislaveds kommun”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta ansvarig utvecklingsledare vid kansli- och utvecklingsenheten om du har frågor om rutinens innehåll.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 8

Senast ändrad 2019-03-13

 • Dokumentetsnamn: Rutin för beställning av informationsmaterial
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2020-01-01
 • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare IT
 • Dokumentet beslutat av: Kansli- och utvecklingschef
 • Senast reviderad: 2018-03-07
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken