Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

SIP

Om någon behöver hjälp och insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan hen få stöd genom en samordnad individuell plan. Planen formas utifrån brukarens behov och tas fram tillsammans med brukaren och de personer som den enskilde vill ska närvara. Den individuella planen ska handla om brukarens behov och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att den enskilde ska få det samordnade stöd och den vård som hen har rätt till och behöver.

På den här sidan hittar du länkar och information om SIP samt kommunens och regionens samverkansöverenskommelser.

Från Regionen

SIP-blanketter, överenskommelse m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från SKL

Support och webbutbildning m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från Uppdrag psykisk hälsa

Information om SIP för vuxna, äldre, barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avvikelser i samverkan

Avvikelsehantering mellan regionen och kommunerna i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt material

Senast ändrad 2019-03-21

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken