Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

VFU

Socialförvaltningen i Gislaveds kommun har en överenskommelse/avtal med Jönköpings universitet gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom programmen för arbetsterapeut, sjuksköterska (inkl. inrktningar som specialistsjuksköterska) samt socionom. En välfungerande VFU är viktigt för alla parter.

När vi tar emot studenter för VFU får vi en ersättning från universitetet. Efter beslut från socialförvaltningens ledningsgrupp ska dessa pengar användas till utbildning för personalen. Detta sker genom ansökan. För mer information se rutiner och information i menyn.

Senast ändrad 2018-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken