Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för ersättning verksamhetsförlagd utbildning

Enligt avtal mellan kommunen och Jönköpings universitet får kommunen ersättning för att ta emot studenter för VFU. Detta gäller sjuksköterske-, arbetsterapeut- och socionomstudenter. För arbetsterapeuter och sjuksköterskor utgår ersättning om 980 kr/VFU vecka och för socionomer utgår en ersättning om 700 kr/vecka. I överenskommelsen regleras även hur många studenter vi har förbundit oss att kunna ta emot.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller inom socialförvaltningen

ORD OCH BEGREPP

VFU
Verksamhetsförlagd utbildning.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Kontaktperson för VFU
Sjuksköterske-, arbetsterapeut- och socionomprogramen har var sin kontaktperson för VFU:n. Mottagandet av studenter från Jönköpings Universitet samordnas av socialförvaltningens kontaktpersoner för de olika programen.

Utbetalning av ersättning
Ersättningen betalas ut två gånger per år. Faktureringen sker halvårsvis, utbetalningen sker i augusti och februari. Det är ansvarig FoU-ledare tillsammans med Jönköpings universitet som ansvara för att faktureringen stämmer.


Pengarna kommer in till Socialförvaltningen centralt. För att få ta del av pengarna ska du som enhetschef ansöka om dem internt. Pengarna ska användas samma år som de kommer in till förvaltningen.

Ansökan om att få ta del av
Du som chef fyller i ansökningsblanketten och lämnar in till din verksamhetschef. Pengarna ska användas till utbildning för personalen. Socialförvaltningens ledningsgrupp tar beslut om tilldelningen av pengarna.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta din programområdeschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 7

Senast ändrad 2019-01-21

  • Dokumentetsnamn: Rutin för ersättning verksamhetsförlagd utbildning
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2019-01-30
  • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare IFO
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef kansli- och utvecklingsenheten
  • Senast reviderad: 2017-12-20
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken