Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Den digitala resan

1 maj 2019 startade Socialförvaltningen ett projekt som syftar till att stärka organisationens förmåga till digital utveckling. Projektet pågår 2019 och 2020.

Projektets förväntade effekter är exempelvis att

  • minska pappershanteringen,
  • öka andelen resfria möten,
  • öka användningen av tekniska hjälpmedel,
  • automatisera processer som är regelstyrda, monotona och återkommande 
  • öka den digitala mognaden i organisationen och bland brukare

Senast ändrad 2019-06-13

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare

Helena Post Mårtensson

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken