Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Jag har en idé

Här lämnar du in dina digitaliseringsidéer. Din idé kommer att tas om hand och du kommer efter det att få en första återkoppling på din idé. Därefter kommer idén att bearbetas i olika steg.

Frågorna i formuläret kan vara kluriga att svara på, om du inte vet så går det bra att lämna fält tomma.

Senast ändrad 2020-01-28

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken