Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Lagkravslistor

En korrekt utformad lagkravslista för verksamheten ger god information om vilka styrdokument som finns och vilken betydelse de har för verksamheten. Till styrdokument räknas lagar och förordningar från riksdag och regering men också författningar (föreskrifter) och beslut från olika myndigheter samt lokala policys och riktlinjer i Gislaveds kommun.

Att ta fram en lagkravslista innebär att man identifierar de lagar och andra författningar som styr den egna verksamheten (enheten/området) och dokumenterar på vilket sätt kraven påverkar verksamheten. Lagkravslistan tjänar som bas för beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag. Lagkravslistan kan ge en snabb samlad uppfattning om de viktigaste styrdokumenten som reglerar arbetet.

Senast ändrad 2019-04-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken