Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Ej verkställda beslut

Socialnämnden är skyldig att rapportera till IVO, till kommunfullmäktige och till kommunrevisionen om alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts tre månader efter beslutet. Nämnden ska även rapportera om en beslutad insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska ske kvartalsvis.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Sista rapporteringsperioden för 2018 är:

1 - 31 januari 2019 (för fjärde kvartalet)

Rapporteringsperioder för 2019 är:

1 - 30 april 2019 (för första kvartalet)

1 juli - 31 augusti 2019 (för andra kvartalet)

1 - 31 oktober 2019 (för tredje kvartalet)

1 - 31 januari 2020 (för fjärde kvartalet)

 

Senast ändrad 2019-04-10

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken