Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Processkartläggning och rutiner

Processkartläggningar och rutiner är en viktig del i socialförvaltningens kvalitetssäkringsarbete. Processer är en kedja av aktiviteter som upprepas i ett återkommande flöde. En processbeskrivning kan användas både för att kartlägga verksamhetens processer och rutiner, i syfte att kvalitetssäkra dem men även till att förbättra och förändra rutinerna och processerna för att utveckla kvalitén.

Rutinerna utgör mer detaljerade beskrivning av arbetsgången. Rutiner används för att kvalitetssäkra arbetet och ge stöd till medarbetare och skapa tydlighet.

Här nedan hittar du rutiner och vägledning gällande processkartläggning och rutiner.

Under menyn "Vill du veta mer" finner du länkar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt till myndighetens handbok i ämnet.

Senast ändrad 2019-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken