Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Förbrukningsartiklar

Socialförvaltningen tar ut en avgift för förbrukningsartiklar på 120 kr/månad för de som bor permanent i vård- och omsorgsboende.

Det är ett valfritt abonnemang, som faktureras den enskilde hyresgästen månadsvis. Abonnemang för förbrukningsartiklar ingår inte i maxtaxan.

Den hyresgäst som väljer att inte teckna abonnemang för förbrukningsartiklar bekostar och ombesörjer själv inköpen av förbrukningsartiklar samt ansvarar för att de finns tillgängliga. Man behöver aktivt avsäga sig abonnemanget om man inte önskar ha det.

Oavsett om man väljer att teckna abonnemanget eller inte ska hyresgästen skriva under en blankett gällande abonnemanget.

Vid uppsägning eller tecknande av abonnemang ska uppgift om detta inkommit till vård- och omsorgsboendets administrativa assistent senast den 25:e i månaden för att uppsägningen eller tecknadet av abonnemanget ska träda i kraft nästkommande månad.

Senast ändrad 2019-04-29

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken