Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Brandskyddsutbildning och hjärt- och lungräddningsutbildning

Förebyggande utbildningar för alla kommunens anställda är en del av kommunens arbete för ett olycksfritt samhälle. Att alla anställda ska vara väl rustade om en olycka inträffar är en naturlig del i det arbetet.

All personal i kommunen ska genomgå utbildningarna i brandskydd samt hjärt- och lungräddning vart 4:e år. Praktiskt görs fördelningen så att en fjärdedel av personalen inom varje område deltar i utbildningen varje år. Även vikarier med anställningstid över 6 månader ingår i målgruppen.

 

För socialförvaltningen

Vi på socialförvaltningen har fått särskilda veckor då vi har möjlighet att gå Brand- och HLR utbildning. Anledningen till att vi har särskilda veckor är för att räddningstjänsten ska kunna anpassa upplägget och informationen på utbildningarna utifrån våra verksamheter.

OBS! Prata med din chef som avgör när du ska gå utbildningarna. Notera även att det 10 dagar före utsatt utbildningstillfälle måste vara minst 4 personer anmälda för att utbildningen ska bli av. Annars ställs tillfället in.

Utbildning för socialförvaltningen sker 2019 i v. 11, 15, 21, 36, 41 och 49.

Du väljer om du vill gå utbildning i både brand och HLR under smamma dag eller om du vill gå endast den ena utbildningen. Under v. 15 och 41 hålls endast HLR-utbilning.

Tiderna för utbildningarna är

08.00-11.30 LABC-HLR

13.00-16.00 Brandskydd

 

Brandskyddsutbildning

Utbildningen, som är en del av brandskyddspolicyn omfattar ungefär tre timmar med teori och praktiska övningar.

Kursinnehåll: brands uppkomst, brandförlopp, förebyggande brandskydd och åtgärder vid brand.
Ha gärna oömma kläder.

Kaffe ingår.


Hjärt- och lungräddningsutbildning

Utbildningen, som är en del av kommunens olycksförebyggande arbete omfattar ungefär fyra timmar med teori och praktiska övningar.

Kursinnehåll: grundläggande utbildning i första hjälpen (LABC) samt hjärt- och lungräddning med genomgång av hjärtstartare (HLR-AED).
Kaffe ingår.


Anmälan

Anmäl dig till brandskyddsutbildning och hjärt och lungräddningsutbildning genom att klicka här.

OBS!! Glöm inte att anmäla eventuell matallergi, samt att skriva i din e-postadress.


Har du frågor om någon av utbildningarna, ring räddningstjänsten på telefon 0371-827 13

 

Senast ändrad 2019-01-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken