Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Introduktion sommarvikarier

En bra introduktion ger ökade förutsättningar för en bra anställning både utifrån arbetsgivarens och från arbetstagarens perspektiv. Att vikarien genomför introduktionen är viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna säkerställa en bra kvalitet i verksamheten.

Introduktionen sker till största delen via den webbaserade plattformen Kunskapsportalen. Brand- och förflyttningsutbildningarna sker 17 och 18 juni. Fördjupningsseminarium sker 19 och 20 juni. Vikarien går ca två halvsdagar. Exakta tider ser du på Kunskapsportalen, där sker också bokning av utbildningstillfällena.

Här nedan hittar du informationsbroschyr för dig som chef (med information om processen och hur introduktionen går till) och till sommarvikarien (med inforamtion om hur introduktionen går till).

Har ni frågor är ni välkomna att kontkata Karin Hedin eller Tina Larssen. Vi har även sammanställt en FAQ här nedan, här kan ni nog få svar på några av era frågor.

Instruktion för kunskapsportalen, chefer


FAQ

Behöver alla sommarvikarier gå introduktionen?

Beslut är taget på att alla sommarvikarier ska gå webbintroduktionen. Anledningen till detta är att vi förra året inte helt kunde säkersätlla om de tog del av webbintroduktionen eller inte och för att vi vill kunna testa systemet.

Gällande brandutbildningen får ni som chefer avgöra vilka som ska gå. Bedömning utifrån om de har gått den innan och i så fall när.

Gällande förflyttningsutbildningen och fördjupningsseminariet får ni som chefer avgöra om vikarien ska gå. Bedömning utifrån om och i så fall när de har gått introduktion och förflyttningsutbilnding tidigare samt om de har varit inne och jobbar under året eller om de bara jobbade under sommaren. Bra att veta är också att fördjupningsseminariet i år inte är upplagt på samma sätt som tidigare år. I år är det mer gemensamma diskussioner och reflektioner gällande social dokumentation, sekretess och avvikelser.  

Hur gör jag när jag ska lägga in vikarier som redan har användarnamn till dator och kommunal e-post?

De vikarier som sedan tidigare är inne hos bemmannninsenheten och som ni nu anställer under sommaren har redan användarnamn och kommunal e-post. Hör då av er till vikarien för att få användaruppgifter och kommunal e-postadress.

Roll för sommarvikarien

När ni lägget till användaren väljer ni rollen sommarvikarie tillhörande ert verksamhetsområde. Det är viktigt att ni väljer rollen sommarvikarie annars kommer inte personen bli automatiskt inbjuden till de kurser som denne ska gå.

Går det att genomföra webbintroduktionen efter den 6 juni?

Ja. Webbintroduktionen går att genomföra hela sommaren. För att få gå på fördjupningsseminarierna behöver man docko ha fullföljt webbintroduktionen.

Senast ändrad 2019-05-27

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken