Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Koll på läget 2018 material

Koll på läget 2018 hölls v. 42 15-19 oktober. Veckan började med en mässdag  och tisdag - fredag var det föreläsningsdagar. Nästan samtliga av socialförvaltningens medarbetare deltog på någon av föreläsningsdagarna. Vi vill nu att vi fortsätter att fördjupa de kunskaper och insikter som vi fick från föreläsningarna.

 

Här kan du hitta presentationer från två av de föreläsningar som hölls på Koll på läget 2018. Här finns också APT material för diskussion kring föreläsningarna.

Här kan du se innehållet för respektive dag

(om du behöver en påminnelse)

Den goda arbetsplatsen - Anders Hansson
Anders Hansson föreläser om roller på arbetsplatsen, ansvarskultur, ork i vardagen och hur arbetsplatsens hälsa påverkar de vi är till för. Flera inslag av diskussionsfrågor kommer ingå.

Framtidsspaning inom socialtjänsten - Anders Ekholm
Anders Ekholm föreläser om vilka förutsättningar som kommer att vara vår vardag i framtiden, utifrån utveckling av demografi, förändrade förväntningar m.m. Hur behöver vi arbeta framåt för att kunna möta de förändrade förväntningarna?

Välkommen till det nya landet - Mustafa Can
Mustafa Can föreläser personligt om det existentiella drama som utspelar sig i mötet med ett nytt samhälle och ny kultur. Om utanförskap, hem och hemlöshet och skam och vägen in. Om språk och språklöshetens tyranni. Om när tradition möter modernitet och miljonprogrammet. Om svenskhet, nya identiteter och att lära sig att leva MED två världar istället för MELLAN två världar.


Den goda arbetsplatsen - Anders Hansson
Anders Hansson föreläser om roller på arbetsplatsen, ansvarskultur, ork i vardagen och hur arbetsplatsens hälsa påverkar de vi är till för. Flera inslag av diskussionsfrågor kommer ingå.

Framtidsspaning inom socialtjänsten - Anders Ekholm
Anders Ekholm föreläser om vilka förutsättningar som kommer att vara vår vardag i framtiden, utifrån utveckling av demografi, förändrade förväntningar m.m. Hur behöver vi arbeta framåt för att kunna möta de förändrade förväntningarna?

Välkommen till det nya landet - Mustafa Can
Mustafa Can föreläser personligt om det existentiella drama som utspelar sig i mötet med ett nytt samhälle och ny kultur. Om utanförskap, hem och hemlöshet och skam och vägen in. Om språk och språklöshetens tyranni. Om när tradition möter modernitet och miljonprogrammet. Om svenskhet, nya identiteter och att lära sig att leva MED två världar istället för MELLAN två världar.


Den goda arbetsplatsen - Anders Hansson
Anders Hansson föreläser om roller på arbetsplatsen, ansvarskultur, ork i vardagen och hur arbetsplatsens hälsa påverkar de vi är till för. Flera inslag av diskussionsfrågor kommer ingå.

Framtidsspaning inom socialtjänsten - Anders Ekholm
Anders Ekholm föreläser om vilka förutsättningar som kommer att vara vår vardag i framtiden, utifrån utveckling av demografi, förändrade förväntningar m.m. Hur behöver vi arbeta framåt för att kunna möta de förändrade förväntningarna?

Ambassadör för (H)järnkoll - Ylva Ås
(H)järnkolls ambassadörer är personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa.


Den goda arbetsplatsen - Anders Hansson
Anders Hansson föreläser om roller på arbetsplatsen, ansvarskultur, ork i vardagen och hur arbetsplatsens hälsa påverkar de vi är till för. Flera inslag av diskussionsfrågor kommer ingå.

Framtidsspaning inom socialtjänsten - Anders Ekholm
Anders Ekholm föreläser om vilka förutsättningar som kommer att vara vår vardag i framtiden, utifrån utveckling av demografi, förändrade förväntningar m.m. Hur behöver vi arbeta framåt för att kunna möta de förändrade förväntningarna?

Ambassadör för (H)järnkoll - Ylva Ås
(H)järnkolls ambassadörer är personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa.


Senast ändrad 2019-03-11

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken