Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal är ett litet häfte med vägledningar för hur personalen ska agera i olika situationer innan kontakt med sjukvårdspersonal.

Det är en struktur för vad personalen behöver ta reda på för information om brukarens symtom för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna ta ställning till vilken vårdnivå som behövs. Nedanstående film är en introduktion till rapporteringsstödet.

Senast ändrad 2018-03-14

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken