Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Utbildning demens och psykiska sjukdomar

Kompetensutveckling inom området demens och vänder sig i första hand till dig som möter personer med demens i ditt arbete inom hemtjänst, hälso- och sjukvård och vård- och omsorgsboende.

Kursen ges på högskolenivå nivå och omfattar 7,5 hp. Kursen ges av Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Kursen genomförs som seminarier, gruppuppgifter med diskussioner och redovisningar samt skriftliga individuella uppgifter. Vissa av momenten är webbaserade och sker via lärplattformen Ping Pong. Samtliga moment i kursen är obligatoriska och vissa av dem är examinerande.

Undervisningen bedrivs på svenska, men engelsk kurslitteratur kan förekomma.

Föreläsningar och seminarier ges i Högskolan på hemmaplans lokaler på Gislaveds gymnasium vid följande tillfällen:

Hösten 2019:

Tisdag 3/9 kl 10-13

Tisdag 8/10 kl 9-16

Tisdag 5/11 kl 9-16

Tisdag 10/12 kl 9-16

Anmälan görs av ansvarig enhetschef. Sista anmälningsdag för höstens kurs är 31 juli 2019.

Förutsättningar:

  • Kurslitteratur ingår (du får kurslitteraturen vid första tillfället)
  • Betald studietid, dvs. tid mot tid, vid de fysiska utbildningstillfällena ovan. Om kurstillfälle infaller på ledig dag görs passbyte. Avseende nattpersonal ska passbyte ske om arbetspass sammanfaller med utbildningstillfällena.
  • 3 timmars studietid per vecka under kurstiden som ska användas till studierna. Timmarna måste användas inom innevarande månad och kan inte samlas för uttag vid senare tillfälle.
  • Obligatorisk närvaro vid seminarier och fysiska utbildningstillfällen.
  • Arbetsgivaren förutsätter att kursdeltagaren examineras

Senast ändrad 2019-06-27

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken