Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Extern avvikelse

Instruktion för hur du handlägger externa avvikelser som berör andra sjukvårdshuvudmän t.ex. VC eller specialistvård.

Senast ändrad 2017-09-28

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken