Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Fall avvikelse

OC handläggning fall där HSL ingår

Instruktion där OC skickar fallavvikelse vidare till legitimerad personal SSK och sedan vidare till rehabpersonal.

OC handläggning fall vid enbart SoL insats

Instruktion hur chef handlägger en fallavvikelse i hemtjänst utan hemsjukvård.

Rehab fallhandläggning

Instruktion för hur du som rehabpersonal handlägger fallavvikelse.

SSK fallhandläggning

Instruktion för hur du som SSK handlägger fallavvikelse.

Senast ändrad 2017-08-07

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken