Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Handläggning

Chefshandläggning av avvikelse

Instruktion för hur du som chef handlägger avvikelser.

Legitimerad personal får och handlägger avvikelse

Instruktion om hur man som legitimerad personal får och handlägger en avvikelse.

Meddelande från annan OC om en avvikelse

Instruktion om hur du som OC handlägger en avvikelse som kommer via avvikelsemeddelande.

OC handlägger avvikelse. Hur får man upp lista (del 1)

Instruktion del 1 över hur man handlägger avvikelse och får upp lista och värdera vem som ska handlägga avvikelsen.

OC handlägger avvikelse. Två sätt (del 2)

Instruktion del 2. Två olika sätt som du som OC kan handlägga avvikelser.

Senast ändrad 2017-05-05

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken