Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Övrigt

Att skapa en mall för lista över avvikelser

Instruktion om hur du gör en mall för att ta fram en lista över dina avvikelser.

OC skapar lista över avvikelser på eget område

Instruktion om hur man gör en lista över avvikelser inom egen enhet.

Skicka avvikelse till annan OC

Instruktion hur man skickar avvikelse till annan chef som den ska handläggas av.

Avvikelseflöde

Genomgång och instruktion av avvikelseflödets alla delar.

Senast ändrad 2017-08-07

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken