Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Skriva avvikelser

Att skriva en avvikelse

Instruktion för hur man skriver avvikelser utifrån omvårdnadspersonal. Övriga yrkeskategorier gör likadant men får upp flera flikar då de både skriver och handlägger utifrån sin roll samtidigt.

Att skriva avvikelser utan personnummer

Instruktion för hur man skriver en avvikelse som inte är knuten till en vårdtagare.

Förtydligande om flödet från omvårdnadspersonal till chef och legitimerad personal

Kort förtydligande om flödet från när du som OC kan handlägga avvikelser.

Senast ändrad 2017-08-07

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken