Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Verksamhetssystem och dokumentation

Denna sida riktar sig i huvudsak till dig som dokumenterar insatser och planer under patientdatalagen, socialtjänstlagen eller lag om särskild stöd och service för vissa funktionshindrade.

I Gislaveds kommuns skall all personal som arbetar i kommunens informationssystem genomgå IT-säkerhetsutbildning enligt DISA eller motsvarande. Närmaste chef ansvarar för att medarbetaren genomför denna utbildning. Du som användare av Gislaveds kommuns IT-system ansvarar för att gällande IT-regler för informationssäkerheten följs (se IT-Bas). I detta ansvar ingår att noga ta del av och följa de säkerhetsinstruktioner som finns för de informationssystem du använder i ditt arbete.

Senast ändrad 2019-03-18

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken