Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Accorda

Accorda är Arbetsmarknadsorganisationens verksamhetssystem för dokumentation.

Senast ändrad 2019-08-13

Vill du veta mer?

Support Accorda

Lösenord och enklare Accorda frågor
Kontakta Accordaansvarig för din enhet.

Felsökning, process- och utvecklingsfrågor
Kontakta systemansvariga eller utvecklingsledare.

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken