Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

ProCapita

ProCapita är individ- och familjeomsorgens verksamhetssystem för journalföring och dokumentation.

Senast ändrad 2018-01-05

Support Procapita

Lösenord och enklare Procapita frågor
Kontakta Procapitaansvarig för din enhet.

Felsökning, process- och utvecklingsfrågor
Kontakta systemansvariga eller utvecklingsledare.

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken