Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då enskild försvunnit – korttidsverksamhet LSS

Den här rutinen gäller för korttidsboende Loftet, lägerverksamhet samt LSS-team

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

Så fort du upptäcker att en gäst har försvunnit:
1. Leta i närområdet både inne och ute ex. alla rum, toaletter, övriga avdelningar, biutrymmen, och förråd etc.
2. Du tittar i den enskildes pärm för att se om där finns särskilda råd för om just den personen "försvinner", vilka man kan ringa och fråga eller var personen kan vara
3. Efter 15 minuter sökande kontakt tas föräldrar/gode man, samt chef i beredskap
4. Avsätt en person som ringer in personal som kan hjälpa till i letandet
5. Efter 30 minuter kontakten tas med polis
6. Om gästen är återfunnen kontakta alla som var involverade i sökandet

Områdeschef/chef i beredskap

Du tar emot information om en försvunnen gäst och är vid behov behjälplig att hantera situationen.

TÄNK PÅ!

Bedömer ni att den försvunne har suicidrisk ska ni kontakta polisen omedelbart för assistans i letandet, ring tfn 114 14 eller tfn 112 för att rådgöra med polisen

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2018-11-15

Länkar

  • Här kan du lägga in en egen länk. Ta bort hela rutan om du inte har några extra länkar.
  • Dokumentetsnamn: Rutin då enskild  försvunnit - korttidsverksamhte LSS
  • Dokumentet gäller för: korttidsverksamhet /LSS team
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: områdeschef korttidsverksamhet
  • Dokumentet beslutat av: områdeschef korttidsverksamhet
  • Senast reviderad: 20-17-
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken