Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för sjukanmälan

Denna rutin är till hjälp när en medarbetare på enheten är sjuk. När man är sjuk ska det räcka med att ringa ett telefonsamtal och meddela detta – resten ska de medarbetare som arbetar ta hand om.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutin gäller för alla medarbetare på Enheten för bistånd Funktionshinder och Enheten för bistånd - Vård och omsorg.

ORD OCH BEGREPP

När det i denna rutin står system är det Magna Cura (MC) som åsyftas.

Ansvarsfördelning

Medarbetaren som är sjuk

1. Ring tel. 810 76 eller skicka meddelande till bistand.stodenhet@gislaved.se när du eller dina barn är sjuka. Går du hem tidigare från arbetet när du är sjuk meddelar du någon kollega, skriv på tavlan, e-postsvar, vidarebefordra e-post, MC-svarsmeddelande, koppla telefon, ta bort röstbrevlådan och stämpla ut sjuk i BeSched.
2. Om du är fortsatt sjuk nästa dag ska du också informera om detta. Du kan givetvis tala om för den som svarar att du kommer att vara sjuk veckan ut men då är det också ditt ansvar att höra av dig om du märker att du kan komma in tidigare. Är du sjuk längre än 7 dagar måste du lämna in ett läkarintyg till enhetschefen.
3. När du är tillbaka på arbetet igen ska du öppna upp telefonen, sätta på röstbrevlådan, sudda ut på tavlan och se till att frånvaromeddelandet i Magna Cura, e-post tas bort, lägg in sjukdagarna i BeSched.

Medarbetare

4. Den som mottagit sjukanmälan meddelar den aktuella arbetsgruppen och administrativ personal(AP) om att medarbetaren är sjuk.
5. Arbetsgruppen ansvarar för att fördela aktuella arbetsuppgifter som medarbetaren har i sin kalender, Artvice, MC m.m.

Administrativ personal(AP)

6. Om medarbetaren som är sjuk anmält sig via e-post svarar (AP) på detta. (AP) skickar ut ett e-postmeddelande till alla på Enheten för bistånd – VoO och FH.
7. Ring 811 99 och be att telefonen kopplas på sjuk och att de stänger röstbrevlådan.
8. Skriver på tavlan att personen är sjuk.
9. Avbokar eventuella hembesök som inte någon annan handläggare har möjlighet att utföra eller avboka.
10. Hänvisa MC och skriv ett svarsmeddelande att medarbetaren inte är på plats och om meddelandet vidarebefordras eller inte.
11. Kontakta it vid längre frånvaro för att lägga in ett meddelande i e-posten.

Enhetschefen

12. Enhetschefen kontaktar medarbetaren under första veckan. Ansvarar för att verksamheten fungerar under medarbetarens frånvaro. Vid mer än 2 veckors frånvaro skickas blommor.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor om rutinen så kontakta din närmaste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2019-06-14

  • Dokumentetsnamn: Rutin för sjukanmälan för Enheten för bistånd funktionshinder.
  • Dokumentet gäller för: Enheten för bistånd - Vård och Omsorg respektive Funktionshinder
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Ursprungligt upprättelsedatum: 2015-09-23
  • Giltighetstid: 2020-02-01
  • Dokumentansvarig:  Enhetschef för enheten för bistånd - Vård och Omsorg respektive Funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp Enheten för bistånd - Vård och Omsorg respektive Funktionshinder
  • Senast reviderad: 2019-06-12
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken