Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Samtycke

Samtycke krävs för att kunna bedriva samordnad vård och omsorg mellan olika yrkeskategorier med hög kvalitet.

Informationshantering och journalföring inom vård och omsorg regleras i Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och den allmänna dataskyddskyddsförordningen (GDPR). 

Senast ändrad 2019-08-06

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken