Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för uppföljning av beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL)

Enhetens mål är att 100 % av alla fattade beslut enligt LSS och SoL ska vara uppföljda sista december varje år.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller LSS-handläggare, LSS/-biståndshandläggare och biståndshandläggare på Enheten för bistånd - Funktionshinder och Enhetn för bistånd - Vård och omsorg

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

LSS-handläggare och LSS/-biståndshandläggare

Handläggarna planerar in uppföljningar av beslut enligt LSS/SoL efterhand som besluten kommer upp på bevakningslistan i systemet. I de flesta fall bokas hembesök in.

Första vardagen i mars, juni, september och december lämnar handläggarna in aktuell bevakningslista till enhetschefen.

Biståndshandläggare

Handläggaren som ansvarar för alla uppföljningar av beslut enligt SoL planerar in dem efterhand som besluten kommer upp på bevakningslistan i systemet. I de flesta fall bokas hembesök in.

Första vardagen i mars, juni, september och december lämnar den ansvariga handläggarna in aktuell bevakningslista till enhetschefen.

Enhetschef

Enhetscheferna ser över bevakningslistorna och fördelar arbetet för att kunna uppnå målet på enheten.

Skriv in hur många procent av uppföljningarna som utförts i bokslut U2 och U4.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2019-01-30

  • Dokumentets namn: Rutin för uppföljning av beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL)
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: Enhetschefer för Enheten för bistånd- Funktionshinder och Enheten för bistånd - Vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschefer för Enheten för bistånd- Funktionshinder och Enheten för bistånd - Vård och omsorg
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2018-11-08
  • Giltighetstid: 2019-12-31
  • Senast reviderad: 2018-11-08
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken