Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Lathund vid behov av Vårdintygsbedömning/LPT

Vårdintygsbedömningar är primärvårdens ansvar. Ansvaret för att initiera en sådan faller ibland på någon av socialförvaltningens enheter.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Lathunden är skriven som stöd för enheten för psykiskt funktionsstöd, men är relevant för andra delar av Socialförvaltningen.

ORD OCH BEGREPP

Vårdintyg

Ett vårdintyg är ett dokument som normalt skrivs av en primärvårdsläkare. Intyget innebär kortfattat att läkaren bedömer att det är sannolikt att personen lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), och har motsatt sig att söka frivillig vård.

LPT

Vårdintyget leder till ett LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) om en läkare på psykiatriska kliniken gör samma bedömning som primärvårdsläkaren.

Polishjälp vid vårdintygsbedömingen

Undersökningen utförs av en legitimerad (primärvårds-) läkare. Om undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

Normalt sett är det alltså primärvårdsläkaren som ringer polis och kommer överens om hur undersökningen ska gå till.

Polistransport direkt till psykiatrisk klinik

I mer akuta lägen kan polisen köra personen direkt till sjukhuset för bedömning av psykiatriöverläkare. Polisen gör den bedömningen.

ARBETSMOMENTEN/SÅ HÄR GÖR DU

Dagtid vardagar

1. Ring den vårdcentral som du tror personen tillhör. Stanna hos personen som mår dåligt och invänta läkaren. Är det inte möjligt att vänta möt istället vid behov upp läkaren (eller läkare och polis) när de kommer.

Det händer ibland att läkaren är motvillig till att komma ut och göra bedömningen. Hävda då med bestämdhet att det är deras ansvar. Det är även deras uppgift att se till att polisen kommer med om det finns behov av det. Vill läkaren att polisen kommer till platsen först är det läkaren som ska se till att så sker.

2. Ring polis direkt om situationen är besvärlig eller om det är omedelbar fara för någon inklusive personen själv.

Anderstorps vårdcentral                           58 43 15

Gislaveds vårdcentral                              58 40 15

Smålandsstenar vårdcentral                    58 42 35

Reftele vårdcentral                                  58 43 35

Gislehälsan                                             58 49 49

Kväll efter 17.00, natt, helg

Ring Gislaveds vårdcentral 584015 (eller 584000) så blir man hänvisad till kvällsöppen vårdcentral, för tillfället Väster i Värnamo.

Fråga efter Distriktsläkarjouren och säg att det gäller en Vårdintygsbedömning. Läkaren skall då åka ut och göra en sådan.

Fungerar inte det så ring Värnamo sjukhus akutmottagning 010 244 7403 för att få kontakt med Distriktsläkarjouren.

Vårdguiden 1177 svarar på frågor dygnet runt.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Lathund för Vårdintygsbedömning/LPT
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen, enheten för psykiskt funktionsstöd
  • Dokumenttyp: Lathund
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Enhetschef enheten för psykiskt funktionsstöd
  • Dokumentet beslutat av:  Enhetschef enheten för psykiskt funktionsstöd
  • Senast reviderad: 2016-07-18
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken