Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då enskild försvunnit – Enheten för psykiskt funktionsstöd 

Den här rutinen gäller då en hyresgäst har försvunnit i verksamheterna inom Enheten för psykiskt funktionsstöd.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen gäller för Enheten för psykiskt funktionsstöd/Traststigens Serviceboende LSS, Traststigen 9, Gislaved.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

1. Så fort du blir orolig för att en hyresgäst inte är hemma ska du ringa och rådgöra med sjuksköterskan. Då vi normalt sett känner de boende väl blir det en individuell bedömning om hur allvarligt det är om någon inte är hemma på de tider som han/hon brukar vara hemma. Då en person är borta som inte förväntas vara det och inte heller brukar vara det skapar det oro om han/hon inte dyker upp, vare sig det är dag eller natt. Någon eller några av de boende kan komma hem sent eller vara borta över natten utan att det finns skäl att vidta särskilda åtgärder, medan andra boende gör oss mycket oroliga i en sådan situation.Titta i den boendes pärm för att se om där finns särskilda råd när det gäller om just den personen försvinner, vilka man kan ringa och fråga eller var vi tror att personen kan vara. Nattetid finns inte så mycket annan personal i tjänst i kommunen
 2. Hemsjukvården har möjlighet att hålla utkik efter personen när de åker runt. Ring och hör med dem. Se telefonlista i pärmen. Kan polisen göra något? Vår erfarenhet är att de kan leta efter personen om de har en bil i Gislaved. Ska vi få dem att åka hit och leta på allvar så måste vi presentera en mer konkret oro t.ex. om det gäller suicidrisk. Ring 114 14 eller 112 för att rådgöra med polis.

Gäller det en av våra hyresgäster där vi av någon orsak kan utverka en handräckningsbegäran från psykiatriska kliniken kan polisen också leta mer aktivt. Den boende kan själv ha tagit sig till akuten i Värnamo (0370-697 400) eller till PIVA i Jönköping (036-32 30 10 – akutpsyk), därför kan det vara värt att ringa dessa ställen. Även polisen kan känna till var personen är (kan ha blivit transporterad av polis eller kan vara gripen)

 3. Du deltar om möjligt i sökandet efter den försvunne, sökandet leds av sjuksköterskan.

Sjuksköterska

 1. Du får veta att en hyresgäst har försvunnit från boendet.
 2. Du leder sökandet efter den försvunne och ansvarar för att sökandet sker enligt fastställda rutiner. Sökandet ska innefatta en grundlig avsökning av närområdet t.ex. alla rum, toaletter, övriga avdelningar, biutrymmen, källare och förråd.
 3. Om den enskilde fortfarande inte återfunnits söker ni av närområdet med cykel och bil.
 4. Du informerar anhöriga om att den enskilde försvunnit om det står så i den enskildes pärm.
 5. Om den enskilde inte kommit hem/påträffats inom rimlig tid, beroende på person, ska du överväga att kontakta polis. Se övriga åtgärder under rubriken personal ovan.
 6. Du informerar enhetschef eller chef i beredskap om försvinnandet.

Enhetschef/chef i beredskap

Du tar emot informationen om en förvunnen hyresgäst och är vid behov behjälplig att hantera situationen.

TÄNK PÅ!

Du tar emot informationen om en förvunnen hyresgäst och är vid behov behjälplig att hantera situationen.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2019-01-07

 • Dokumentetsnamn: Rutin då enskild försvunnit – enheten för psykiskt funktionsstöd
 • Dokumentet gäller för: Enheten för psykiskt funktionsstöd
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2018-11-02
 • Dokumentansvarig: Enhetschefen för psykiskt funktionsstöd
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschefen för psykiskt funktionsstöd
 • Senast reviderad:       2015-11-03
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken