Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för arbets- och skyddskläder för  Funktionshinder

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Kommunens riktlinjer för arbetskläder och skyddskläder fastställs av personalutskottet. Riktlinjerna anger de övergripande principerna vad gäller arbetskläder och skyddskläder i kommunen och beskriver också den lagstiftning som finns på området.

Enligt riktlinjerna avgör varje förvaltning behovet av arbetskläder och skyddskläder med utgångspunkt från gällande föreskrifter och riktlinjer.

Socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att riktlinjerna för arbets- och skyddskläder ska omhändertas och brytas ner av respektive programområde.

Det är med den bakgrunden som denna rutin tagits fram  för Funktionshinder.

 Värdegrund/grundsyn

 Inom funktionshinderområdet generellt, utgår arbetet från ett pedagogiskt förhållningssätt där stöd ges till brukaren utifrån dennes behov. Det är således inte vårdarbete som bedrivs i de allra flesta fall. Det är ur ett etiskt perspektiv en viktig grundsyn att brukaren känner sig så jämlik som möjligt.

Arbetskläder och skyddskläder

I vissa fall kan det dock vara befogat att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder. Det kan vara vid extra smutsiga arbeten och vid smittorisk, då det inte är tillräckligt med endast skyddskläder.
För dem som i huvudsak arbetar utomhus tillhandahåller arbetsgivaren jacka, tröja, byxor och skor/kängor. För personal i brukarnära arbete inomhus tillhandahåller arbetsgivaren enklare gångkläder. Om det krävs arbetskläder. 

Arbetskläderna är arbetsplatsbundna i ett basförråd på varje arbetsplats där den anställde är grundplacerad. De kläder som ska bäras under arbetspasset väljs ur basförrådet och lämnas åter till arbetsplatsen för tvätt, där det är möjligt. Ytterkläder förvaras tillgängliga på arbetsplatsen och tvättas vid behov. I basförrådet garanteras arbetskläder i rätt storlek och funktion.

Skyddskläder ska alltid finnas lättåtkomliga för all personal. Med skyddskläder menas skyddsförkläden, skyddshandskar, gummistövlar(i vissa duschsituationer) och skyddsskor med stålhätta i förekommande fall.

Klädskåp bör vid behov tillhandahållas all personal, oavsett anställningsform.

 Hygienföreskrifter

Sedvanliga hygienföreskrifter gäller, oavsett om man bär privata kläder eller om arbetsgivaren tillhandahåller kläderna. 

HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor kontakta din närmaste chef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2018-11-16

  • Dokumentetsnamn: Rutin för arbets- och skyddskläder för Funktionshinder.
  • Dokumentet gäller för: Funktionshinder
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2021-01-12
  • Dokumentansvarig: Verksamhetschef Funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp, Funktionshinder
  • Senast reviderad: 2017-01-12 
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken