Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då anhörig eller besökare är påverkad av alkohol eller droger

Denna rutin gäller om en anhörig/besökare misstänks vara påverkad av alkohol/droger.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

Om en anhörig/besökare är påverkad under ett besök ska denne avvisas endast om en hotfull situation uppstår. Vid en hotfull situation kontaktar du vaktbolag eller polisen.

Hantera situationen enligt Rutin för hantering av hot och våld mot personal eller arbetsskada/arbetsolycka bland personal.

Enhetschef/chef i beredskap

Hantera situationen enligt Rutin för hantering av hot och våld mot personal eller arbetsskada/arbetsolycka bland personal.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Rutin då anhörig eller besökare är påverkad av alkohol eller droger
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: 
  • Socialförvaltningens verksamhetschef
  • Dokumentet beslutat av:
  • Socialförvaltningens ledningsgrupp  
  • Senast reviderad: 2015-06-02
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken