Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för hantering av hot och våld mot enskild

Ibland kan enskilda som har hjälp från socialtjänsten utsättas för en hotfull situation. Rutinen talar om hur du som personal ska agera då en sådan situation uppstår.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Då personal uppmärksammar att en enskild, som har hjälp från socialförvaltningen, utsätts för en hotfull situation måste situationen dokumenteras och hanteras.

Medarbetare

1. Då en sådan händelse inträffar ska du skriva en händelserapport, så snart som möjligt. Du lämnar händelserapporten till din chef, eller chef i beredskap om händelsen inträffat under kväll, natt och/eller helg. 

2. Du ska göra en journalanteckning i verksamhetssystemet (Magna Cura eller Procapita). 

3.  Du går igenom händelserapporten vid kommande personalmöte.

Enhetschef/chef i beredskap

1. Du tar emot en händelsetrapport från en medarbetare. 

2. Du talar med den utsatte, tillsammans med dennes kontaktperson. I samtalet tydliggör du att det i första hand är den som har blivit utsatt som ska göra en polisanmälan, medarbetaren kan vara behjälplig i detta. 

3. Om den utsatte bor på av socialförvaltningens boenden bedömer du tillsammans med personalen och den utsatta vilken information som ska delges övriga boende.

Händelserapporten diskuteras vid ett kommande personalmöte.

TÄNK PÅ!

Det kan finnasverksamhetsspecifika rutiner på varje boende för hantering av hot och våld mot enskild.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Rutin för hantering av hot och våld mot enskild
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Socialförvaltningens verksamhetschefer
  • Dokumentet beslutat av: Socialförvaltningens ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2015-06-02
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken