Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för hantering av våldsam hyresgäst/brukare eller annan person som vistas på boende i kommunens regi

Denna rutin ska användas då en person på något av socialförvaltningens samtliga boenden inom vård och omsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg uppträder våldsamt.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

RUTINEN

Medarbetare

1. När en boende eller en annan person som vistas på boendet uppträder våldsamt ska du försöka avleda den våldsamma personen och skydda övriga boende och dig själv.

2. Se efter om det finns en handlingsplan för personen i fråga.

3. Informera annan enhet/avdelning eller sjuksköterska om situationen och be eventuellt om assistans (sjuksköterskeansvaret gäller inte på Henjahemmet och på boendena för ensamkommande barn). 

4. Om situationen kräver det, se till att låsa till övriga boende/enheter. 

5. Om situationen inte går att avstyra och personen uppträder på ett sådant sätt att det är fara för personskada ska du eller någon av dina kollegor ringa polisen, tfn 112. Om det rör sig om en person som ska avvisas från boendet och du behöver assistans ska du ringa Securitas via SOS alarm
tfn 036-13 71 18 och begära väktare alternativt, beroende på situation, kontakta polisen tfn 112. 

6.  Resonera med din chef/chef i beredskap om polisanmälan ska göras. Det är i de flesta fall chefen som har delegation på att besluta om polisanmälans ska göras, se Rutin för att avgöra om polisanmälan ska göras.

7.  Informera berörd verksamhetschef. Vid behov av stöd för att hantera situationen, kvällar, nätter och helger, kontakta chef i beredskap.

Enhetschef/ chef i beredskap

Du tar emot telefonsamtal från medarbetare och är vid behov behjälplig att hantera situationen. Har en allvarlig händelse skett bör du som enhetschef/chef i beredskap finnas på plats i arbetsgruppen för att vägleda och ge stöd i hanterandet av situationen.

Ta ställning till om polisanmälan ska göras. Följ Rutin för att avgöra om polisanmälan ska göras.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin för hantering av våldsam hyresgäst/brukare eller annan person som vistas på boende i kommunens regi
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2019-02-16
  • Dokumentansvarig:
  • Verksamhetschef Funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: Socialchef
  • Senast reviderad: 2017-02-07
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken