Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin vid passbyten samt hur du lägger in förändringen i Besched 

I denna rutin finner du en kortfattad beskrivning vad medarbetare ska tänka på vid passbyten.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutin gäller för alla medarbetare inom funktioshinder.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

  1.Passbyte när man blir tillfrågad av verksamhetsledare eller områdeschef

Samma timmar på båda turerna. Annars mertid eller komp. Alltid ” Kommentar” i Besched om vem som frågat och när. Du får förskjuten arbetstid om du blir ombedd att ändra tur senare än 10 dagar innan turbytet.

   2. Passbyte vid Eget byte.

När man byter med en arbetskamrat för att man själv vill eller behöver. Om timmarna på turerna inte stämmer kan man inte få mertid. Komp kan man ju ta men då måste man först ha klart från verksamhetsledare

Alltid vid egna byten måste VL vara informerad innan och även sagt OK till bytet.

Viktigt bl.a. för försäkringar om det skulle hända något på väg till/från arbetet eller under arbetstiden.

Viktigt också att du är medveten om att om den person som ska jobba din tur blir sjuk ska du själv gå in och arbeta.

Vikarier ska aldrig tillsättas vid eget byte.

   3. Ändringar i Besched

För att ändra en tur i BeSched trycker du på arbetstiden i din kalender.

Ska hela turen bort för att arbetas en annan dag trycker du på ”ta bort” så tas hela turen bort annars ändrar du bara tiden. Håll koll så timmarna stämmer om du inte gör ett eget byte. Samtidigt ska du skriva en kommentar om varför du byter och med vem eller vem som bett dig och när. Du ska också skriva när du kommer arbeta dina timmar istället. Om du är berättigad till förskjuten arbetstid meddelar du assistenten eller som lägger in förskjuten arbetstid. 

HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor maila eller ring ansvarig assistent.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2018-11-16

  • Dokumentetsnamn: Rutin vid passbyten samt hur du lägger in förändringen i Besched
  • Dokumentet gäller för: Funktionhinder
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2022-01-01
  • Dokumentansvarig: Verksamhetschef Funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: ledningsgrupp Funktionshinder
  • Senast reviderad: 2018-01-25
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken