Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin vid telefonkontakt med person som uttrycker suicidtankar/planer

 Nedan beskriven rutin är en hjälp för dig som personal i hur du ska agera vid telefonkontakt med en person som uttrycker suicidplaner och suicidtankar.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutin gäller för samtlig personal inom kommunen. Den riktar sig främst till dig som i ditt arbete i vanliga fall inte kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.

ORD OCH BEGREPP

Suicid/Suicidrisk Självmord/Risk för att en person tar sitt liv.

Felaktiga myter om suicid

Självmord grundar sig ofta på rationella tankar om livets värde

Det går aldrig att hindra en person som redan har bestämt sig
Den som talar om att begå självmord, gör inte detta
Självmord inträffar plötsligt, utan förvarning
Samtal om självmord, kan väcka den björn som sover
Inte konstigt att självmord ökar, med tanke på hur samhället ser ut nuförtiden

RUTIN

Om du får ett telefonsamtal där personen uttrycker suicidplaner, suicidtankar eller uttrycker sig på sådant vis att misstankar om suicidrisk uppstår ska du först göra en bedömning av situationens allvarlighetsgrad, tidsmarginaler och säkerhet.

Vid hög suicidrisk
Det finns en reell och akut risk att personen tar sitt liv. Det är akut fara för den enskildes liv.

Be en kollega larma 112 medan du fortsätter att prata med den enskilde på telefon tills ambulans/polis/räddningstjänst kommer till platsen.
Information som ska lämnas till 112:
 Vem du är och varifrån du ringer
 Att det rör sig om ett hot om suicid.
 Att du försöker hålla kvar personen genom samtal på annan linje.
 Vilken plats den suicidale befinner sig på.
 Hur personen uttrycker sitt suicidhot, t.ex. hotar att dränka sig.

Håll igång samtalet med den enskilde genom att ställa öppna frågor.

Öppna frågor kan inledas med inleds:
Berätta…
Beskriv…
Vad…?
Hur…?
Vilka tankar…?

Vid medelhög suicidrisk

Personen kan ha förberett och planerat suicid men har förmågan att tillsammans med anhörig/vårdare eller annan ta sig till psykiatriska akutmottagningen. Du ska bekräfta med anhörig/vårdare/annan att denne kan följa med personen till psykiatriska akutmottagningen. Du bör få bekräftat att de kan åka in omgående. Be om att få medgivande att ringa till psykiatriska akutmottagningen och förbereda dem på att personen kommer och se till att kontakt skapas mellan personen och akutmottagningen.

Psykiatriska mottagningen Värnamo (sjukvårdupplysning 1177). Öppet vardagar kl. 8-16

Psykiatriska akutmottagningen Jönköping, Ryhov (sjukvårdsupplysningen 1177) Vid akut utanför Värnamos öppettider

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Värnamo (sjukvårdsupplysningen 1177). Öppet mån-tor. Kl. 8-16, fre. kl. 8-14

Barn- och ungdomspsykiatriskamottagningen Jönköping, Ryhov (sjukvårdsupplysningen 1177). Vid akut utanför Värnamos öppettider

Vid låg eller oklar suicidrisk

Kan vara när personen inte står i omedelbar verkan att utföra handling med avsikt att ta sitt liv. Fråga om det finns en pågående eller tidigare professionell kontakt inom socialförvaltningen. Om personen har pågående kontakt förmedla då samtalet vidare dit. Vid behov av att upprätta en kontakt, förmedla då samtalet till berörd enhet (enheten för psykisk ohälsa/enheten för barn och familjestöd).

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta socialförvaltningen.

För mer information se "Vägledning för personal i mötet med människor som kan bära på suicidtankar".

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2019-07-04

  • Dokumentetsnamn: Rutin vid telefonkontakt med person som uttrycker suicidtankar/planer
  • Dokumentet gäller för: Hela kommunen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2019-04-27
  • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare kvalitet
  • Dokumentet beslutat av: Socialchefen
  • Senast reviderad: 2016-04-28
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken