Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Pedagogiskt Förhållnings - och Arbetssätt

På denna sida hittar du information om Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt (PFA). I menyn hittar du utbildningsmaterial och övrig information som rör om PFA (ex. instruktionsfilmer, åhörarkopior etc.)

Pedagogiskt Förhållnings - och Arbetssätt (PFA) erbjuder både ett pedagogiskt förhållningssätt samt ett tydliggörande arbetssätt.

Arbetssättet är framtaget och provats under flera år i Eskilstuna kommun och visar sig öka brukarens livskvalitet.

För att stärka kvalitén inom funktionshinder har ledningsgruppen fattat ett beslut om att implementera arbetssättet.

Senast ändrad 2019-04-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken