Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Lathund Dokumentation PFA

  • Använd er av bedömningsmaterialet ” Från bedömning till aktivitet”, finns i Kvalitetsfabriken/app
  • När ni är färdiga med bedömning gå in i Magna Cura och sök aktuell brukare
  • Klicka på fliken PFA
  • Välj underrubrik
  • Skriv i vilket område ni bedömt, hur bedömningen gjorts, vad du kommit fram till och vilka anpassningar som gjorts
  • Finns behov av uppföljning- skriv in datum för det och arbetsspara
  • Anser ni att aktiviteten fungerar bra efter individens förutsättningar- anpassningarna fungerar.
  • Signera PFA
  • Vid behov skriv in i Genomförandeplan, rutiner
  • När ni vill se andra bedömningar i MC-Klicka i rutan ”Efter sökord”, scrolla ned till journaler och leta upp - PFA


Senast ändrad 2019-06-03

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken