Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Att arbeta som personlig assistent

Välkommen som medarbetare i Personlig assistentteamet. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss och med ditt viktiga arbete med brukarna.

I allt arbete med människor är bemötandet A och O. Så här ser Gislaveds kommuns bemötandepolicy ut:

“Alla medarbetare i Gislaveds kommun företräder kommunen. Alla medarbetare ska ha ett förhållningssätt till kommuninvånarna som är professionellt, vänligt och respektfullt. Det förhållningssättet utmärker vårt bemötande i alla sammanhang. Ett respektfullt bemötande är en förutsättning för att utveckla goda relationer och en god dialog.”

MITT HEM - DIN ARBETSPLATS

Du som arbetar som personlig assistent bör tänka på att din arbets­plats, i första hand, är någon annans hem. Därför behöver du tänka på att vara aktsam mot brukarens saker och respektera brukarens sätt att leva.

DELAKTIGHET

Att jobba som personlig assistent är att arbeta med delaktighet. Brukarna ska vara fullt delaktiga i det stöd vi ger till dom. Det är brukaren som lever sitt liv, som lagar mat, städar och duschar osv. Vår uppgift är att ge stöd till brukaren i de moment de inte kan utföra själva.

INGEN KOMPIS

När du arbetar som personlig assistent kommer du väldigt nära den du ger stöd till. Du får inblick i brukarens liv och stödjer brukaren i intima situationer som påklädning och dusch mm. Här är det viktigt att vara professionell och ge stöd på ett sätt som inte skapar beroende. Som personlig assistent är du ingen ”kompis” eller familjemedlem. Man kan vara personlig men inte privat.

GENOMFÖRANDEPLAN OCH DOKUMENTATION

Alla brukare har en genomförandeplan. I den står det nedskrivet vilka mål varje enskild brukare har och hur målen ska uppnås. Genomförandeplanen revideras kontinuerligt och det är viktigt att du håller dig uppdaterad rörande innehållet i genomförandeplanen.

Det är också viktigt att du är insatt i vad som ska dokumenteras och hur det ska gå till. Därför måste du kontrollera vad som gäller på just din arbetsplats.

VAD MER BEHÖVER DU TÄNKA PÅ?

  • Arbetstider: Vi förutsätter att du alltid följer dina schematider. Du ska även vara ute i god tid när du ansöker om ledighet. Det är också viktigt att du alltid anmäler din första sjuk- och friskdag (även VAB) till såväl verksamhetsledare som chef.
  • Skyddskläder: Fråga efter hygienföreskrifter och skyddskläder på arbetsplatsen.
  • Delegeringar: Du måste informera dig om aktuella delegeringar. Medicindelegering utfärdas av sjuksköterska i hemsjukvård eller på vårdcentral och tippbräda delegeras av sjukgymnast. Delegering för personlyft delegeras av arbetsterapeut.
  • Nyckelhantering:Följ arbetsplatsens rutiner gällande nyckelhantering.

Var inte rädd för att fråga din närmaste chef om det är något du undrar över!

LYCKA TILL I DITT ARBETE SOM PERSONLIG ASSISTENT!

Senast ändrad 2019-04-23

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken