Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då brukare avböjer insats på grund av aktuell personal

 

Denna rutin gäller om brukare avböjer insats pga. aktuell personal och ordinarie chef inte är i tjänst

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutinen gäller inom enhet Personlig Assistans

Vad gör jag då brukaren avböjer insatsen ?

Medarbetare

Om brukaren avböjer insats på grund av aktuell personal och ordinarie chef inte är i tjänst:

1.Personalen ska informera sig om vad orsaken är till att brukaren inte vill ha aktuell personal

2. Skulle brukaren uppge något allvarligt som kan föranleda en Lex Sara anmälan – kontakta chef i beredskap. Kontakta alltid chef i beredskap även om det är svårt att bedöma situationen.

3. I övriga fall ska brukaren informeras om att det för tillfället inte finns någon annan personal att tillgå och att man kommer att informera  enhetschefen  om saken och att denne får ta en kontakt så snart som möjligt.

4. Om brukaren trots detta inte vill ta emot någon hjälp av den aktuella personalen ska en bedömning göras om brukaren behöver viss tillsyn och hjälp i mindre omfattning av annan personal. Rådgör med chef i beredskap.

.


HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor kontakta din närmaste chef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-12

Länkar

  • Här kan du lägga in en egen länk. Ta bort hela rutan om du inte har några extra länkar.
  • Dokumentetsnamn: Rutin då brukare avböjer insats på grund av aktuell personal
  • Dokumentet gäller för: enhet Personlig Assistans (PA)
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2022-05-14
  • Dokumentansvarig: enhetschef PA
  • Dokumentet beslutat av:enhetschef PA
  • Senast reviderad: 2018-05-15
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken