Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin  då personalen inte kommer

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutin gäller inom Personlig assistans

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

.

Medarbetare

 1. Försök först att få tag i berörd personal för att få reda på orsaken
 2. Om personalen är försenad – meddela brukaren om förseningen.
 3. Om personalen inte går att kontakta eller inte kan jobba – ring in ny personal
 4. Meddela brukaren vem som kommer
 5. Ta kontakt med chefen om händelsen nästkommande vardag
 6. Om brukaren inte fått sitt stöd som planerat ska detta dokumenteras i Magna Cura.HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor kontakta din närmaste chef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2018-11-12

Länkar

 • Här kan du lägga in en egen länk. Ta bort hela rutan om du inte har några extra länkar.
 • Dokumentetsnamn: Rutin då personalen inte kommer
 • Dokumentet gäller för: Personlig Assistans
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 20xx-xx-xx
 • Dokumentansvarig: enhetschef
 • Dokumentet beslutat av: enhetschef
 • Senast reviderad: 2018-10-22
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken