Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då ordinarie chef inte finns tillgänglig

Rutinen beskriver hur du ska tillväga då ordinarie chef inte finns tillgänglig (utanför kontorstid)

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutinen gäller inom enhet Personlig Assistans

Vad som gäller då ordinarie chef inte finns tillgänglig

I Gislaveds kommun har vi ”Chef i beredskap”. Det innebär att det alltid finns en chef i kommunen som har ansvar för att lösa problem som uppstår under ”icke kontorstid” dvs kvällar, nätter och helger.

Beredskapen innehas för en vecka i taget och sker enlig ett speciellt schema. Det innebär att personalen inte ska ringa sin egen chef när problem uppstår.

Verksamhetsledarna ska heller inte kontaktas förutom den tid de är på kontoret: 07.00-12.00 och 13.00-16.00.

1. Kontakt med chef i beredskap ska först tas när alla andra möjligheter att lösa problemen är uttömda.

 • Bedöm först om det handlar om frågor som kan vänta tills nästa dag när enhetschef  eller verksamhetsledare åter finns på plats. Följ de rutiner som finns för verksamheten (se speciell rutinpärm eller  Kvalitetsfabriken).
 • Kontakta verksamhetsledare vardagar 07.00-12.00 och 13.00-16.00 via telefonnummer 0371-81572 eller ring deras direktnummer:                     Lena 81689 ,  Malin 81894

2. Övrig tid:

 • Arbetsplatser med personal hela dygnet: tjänstgörande personal har ansvar för att försöka lösa de problem som uppstår, t.ex. vikarieanskaffning mm.
 • Övriga arbetsgrupper: Under kvällstid kopplas 81572 till en arbetsgrupp (JAS) under tiden 17.00-21.00 På helger är 81572 bemannad under följande tider: 07.00-08.45 och 14.00-15.00.
 • För ev. beordring eller andra allvarliga frågor som inte kan vänta - kontakta chef i beredskap. OBS ! vid beordring måste personalen ge namn och telefonnummer till Chef i beredskap på de personer som kan vara aktuella.

 

För mer detaljerad information om rutiner kring de händelser som kan inträffa – se på Insidan eller i speciell rutinpärm eller Kvalitetsfabriken.HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor kontakta din närmaste chef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2018-11-12

Länkar

 • Här kan du lägga in en egen länk. Ta bort hela rutan om du inte har några extra länkar.
 • Dokumentetsnamn: Rutin då ordinarie chef inte finns tillgänglig
 • Dokumentet gäller för: enhet Personlig assistans (PA)
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2022-05-14
 • Dokumentansvarig: (enhetschef PA
 • Dokumentet beslutat av: enhetschef PA
 • Senast reviderad: 2018-05-15
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken