Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då telefonen är ur funktion

Rutinen beskriver hur du ska tillväga om telefonen är ur funktion

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutinen gäller inom enhet Personlig Assistans

Vad gör jag då telefonen är ur funktion ?

 • Om det står " ingen service" på displayen, stäng av och sätt på telefonen igen.
 • Slå in skärmlås koden 8588, sedan Pin kod.
 • Pin och Puk kod finns i dokumentskåpet vid kopiatorn.
 • Om telefonen  fortfarande är ur funktion kontakta:            verksamhetsledare Tel: 815 72 eller IT Tel: 816 80 för att se om de kan  hjälpa till.
HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor kontakta din närmaste chef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-12

Länkar

 • Här kan du lägga in en egen länk. Ta bort hela rutan om du inte har några extra länkar.
 • Dokumentetsnamn: Rutin då telefonen är ur finktion
 • Dokumentet gäller för: enhet Personlig assistans
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2022-05-14
 • Dokumentansvarig: enhetschef PA
 • Dokumentet beslutat av: enhetschef PA
 • Senast reviderad: 2018-05-14
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken