Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då brukare är inlagt på sjukhus

Denna rutin gäller då brukare blir inlagt på sjukhus

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutinen gäller inom enhet Personlig Assistans

Vad som gäller då brukaren är inlagt på sjukhus

 • Personalen är med under sjukhusvistelsen endast i de fall där det är beviljat
 • Brukaren som ej är beviljad assistans under sjukhusvistelsen får den berörda personalen andra arbetsuppgifter
 • Personal som ska till brukare som är inlagd ska ta sig dit med bil från bilpoolen eller kollektivt, ex.  med buss
 • Ta kontakt och informera om vad som har hänt verksamhetsledare alt. ordinarie chef nästkommande dag


HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor kontakta din närmaste chef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2018-11-12

Länkar

 • Här kan du lägga in en egen länk. Ta bort hela rutan om du inte har några extra länkar.
 • Dokumentetsnamn: Rutin då brukare är inlagt på sjukhus
 • Dokumentet gäller för: enhet Personlig assistans (PA)
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2022-05-15
 • Dokumentansvarig: enhetschef PA
 • Dokumentet beslutat av: enhetschef PA
 • Senast reviderad: 2018-05-15
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken