Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för vikarieanskaffning när verksamhetsledare ej är i tjänst

 

Denna rutin gäller vid vikarienskaffning då verksamhetsledare ej är i tjänst

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutinen gäller inom enhet Personlig Assistans

Vad som gäller  vid vikarieanskaffning då verksamhetsledare ej är i tjänst

Medarbetare

Då behov av vikarie uppkommer i ordinarie verksamhet och verksamhetsledare inte är i tjänt:

1.Se över planeringen utifrån att all frånvaro skall ersättas för respektive brukare om inte annat är överenskommet

2.Kolla i första hand om en ”poolare” eller personal med resurstid finns tillgänglig

3.Nästa steg är att ringa in timvikarie. Tänk på att vikarien skall vara känd hos och insatt i brukarens situation

4.Ring till ordinarie personal. Om ingen ordinarie personal har möjlighet att tjänstgöra, kontaktas chef i beredskap som tar beslut om beordring och beordrar vederbörande

5.Informera aktuell brukare/personal om förändringen av personal

6.Skicka också meddelande till verksamhetsledare via mobil 070-1816037

7.Om ett privat assistansbolag ringer och vill ha hjälp med vikarier för deras brukare ska vi inte medverka till detta. Det är varje assistansanordnares ansvar att se till att man har personal.


HAR DU FRÅGOR?

Vid frågor kontakta din närmaste chef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2018-11-12

Länkar

  • Här kan du lägga in en egen länk. Ta bort hela rutan om du inte har några extra länkar.
  • Dokumentetsnamn: Rutin för vikarieanskaffning när verksamhetsledare ej är i tjänst
  • Dokumentet gäller för: enhet Personlig assistans (PA)
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2022-05-14
  • Dokumentansvarig: enhetschef PA
  • Dokumentet beslutat av: enhetschef PA
  • Senast reviderad: 2018-05-15
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken