Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Hälso- och sjukvård

Dessa lokala hälso- och sjukvårdsrutiner är ett komplement till de rutiner som finns i den nationella vårdhandboken för hälso- och sjukvården som SKL (Sveriges kommuner och landsting ansvarar för). Den nationella vårdhandboken för hälso- och sjukvården hittar du i länklistan.

Syftet är att det ska finnas en grund för arbetet inom hälso- och sjukvården så att kvalitet i omvårdnad, vård och behandling kan bibehållas och utvecklas så vi kan ha en hög patientsäkerhet.

Regionsvården har arbetat fram FAKTA-dokument som ligger till grund för vård och behandling.

Vårdhandboken

Vårdhandboken är resultatet av ett samarbete mellan landsting, kommuner, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Förbunden ansvarar för materialet. Syftet med vårdhandboken är att ge övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården så att kvaliteten och säkerheten i vårdarbetet kan behållas och utvecklas. Den riktar sig i första hand till vårdpersonal men patienter och anhöriga kan gärna ta del av den.

Senast ändrad 2019-04-23

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken