Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Administration

Här hittar du information om olika verktyg som kan användas vid kommunikation och informationsöverföring. T.ex. SBAR, Rapporteringsstöd, Beslutsstöd. Det finns länkar till sidor med mer information och ibland även videoutbildningar. Vissa länkar går till Regionens sidor där vi har gemensamma rutiner och avtal som har tagits fram i samverkan mellan kommunerna i länet och regionen. Det finns också länkar och övergripande information om kvalitetsregister. Här kan du också hitta checklistor för olika administrativa processer t.ex. checklista vid inflyttning på särskilt boende, samtycke mm.

Senast ändrad 2019-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken