Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Avvikelsehantering, anmälningar och klagomål

Avvikelser och anmälningar är den sida där du finner rutiner för avvikelsehantering och vilka olika former av anmälningsplikt som man ska känna till. Det hänvisas i dokumenten till att risk- och händelseanalyser ska utföras och rutin för detta finns under rubriken kvalitetssäkring och utveckling. Här finns också länkar till myndigheter och regionen om du söker mer information. Manualer till avvikelsesystemet finner du under verksamhetssystem.

Senast ändrad 2019-06-17

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken