Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Bokning av Visirub för test av handdesinfektion

En viktig del i socialförvaltningens internkontroll är att vi har en god hygienisk standard.

Det innebär att all personal ska följa basala hygienrutiner. För att kunna göra det krävs att personalen har god kännedom om hur man utför en korrekt handdesinfektion.

För att kunna träna på detta har vi nu köpt in en VISIRUB lampa som kan lånas av enheter och användas på t.ex APT, personalmöten mm för övning och simulering av handdesinfektion. Tanken är att all personal ska kunna testa hur de utför en bra handdesinfektion för att sedan ta med sig dessa erfarenheter i sitt dagliga arbete

Hur bokar man?

VISIRUB lampan bokas genom bokningsmodulen här på sidan. Välj önskad vecka nedan för att komma till bokningsformuläret.

Lampan kan bokas för 2 veckor åt gången (max 1 gång per enhet/ termin).

Instruktioner finns i lådan och även fluorescerande handsprit.

Någon på enheten får vara ansvarig för bokningen och återlämningen till kansli- och utvecklingsenheten

Kontaktperson är Doris Kjellström; doris.kjellstrom@gislaved.se

Vid krångel eller när handdesinfektionsmedlet är slut skicka mail till ovanstående kontaktperson.

I samband med övningen ska repetition ske av basala hygienrutiner. Information, filmer och hygienkontrakt finns länkade i kvalitetsfabriken under Hälso- och sjukvård - Vårdhygien – Smittskydd

Transport av VISIRUB sker med Internposten och den ska alltid skickas åter till kansli- och utvecklingsenheten för översyn och komplettering av handsprit.

Bokningsbara veckor

V. 36-37 (2-13 september)

V. 38-39 (16-27 september)

V. 40-41 (30 september-11 oktober)

V. 42-43 (14-25 oktober)

V. 44-45 (28 oktober-8 november)

V. 46-47 (11-22 november)

V. 48-49 (25 november-6 december)

V. 50-51 (9-20 december)

Senast ändrad 2019-07-03

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken